ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
 

 
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง
    หมู่ที่ 4 บ้านหนองระแหงใต้ ตำบลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130
    เบอร์โทรศัพท์ : 056-597150
    โทรสาร : 056-597150 ต่อ 17
 
 
 
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง