ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจในระบบ ITAS ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก    9 พ.ย. 2561 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   24 ก.ย. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดหมายเพื่อการพัฒนา   20 ก.ย. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   15 ส.ค. 2561 61
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   6 ก.พ. 2561 202
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด   6 ก.พ. 2561 191
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบประเมินภาษีและการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง   31 ม.ค. 2561 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี   27 มิ.ย. 2560 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี   27 มิ.ย. 2560 117
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง   17 พ.ค. 2560 393
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130
Call Center/โทรศัพท์ : 056-597-150 โทรสาร : 056-597-150 ต่อ 17
จำนวนผู้เข้าชม 1,924,577 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2554
จัดทำโดย : Naxsolution.